Vay mua nhà lãi suất không đổi 0,68%/tháng suốt 30 tháng đầu

Yên tâm với lãi suất không đổi 0,68%/tháng trong suốt 30 tháng đầu

Yên tâm với lãi suất không đổi 0,68%/tháng trong suốt 30 tháng đầu

Không phí trả nợ trước hạn

Với nguồn vốn vay dồi dào; lãi suất ổn định, minh bạch; tư vấn chuyên nghiệp; giải ngân nhanh chóng của VIB, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về tài chính để dành thời gian cho những điều quan trọng hơn trong cuộc sống:
Lãi suất ưu đãi 0,68%/tháng cố định trong suốt 30 tháng đầu
Lãi suất sau thời gian ưu đãi rất cạnh tranh = lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng của VIB + biên độ 4%/năm
Không phí phạt trả nợ trước hạn suốt thời gian vay vốn. Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn một phần hoặc toàn bộ khoản vay trong 05 năm dầu, VIB sẽ thu hồi lãi suất ưu đãi mà khách hàng đã hưởng trước đó:

Số tiền lãi thu hồi = Số tiền trả nợ trước hạn x (lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng của VIB tại thời điểm giải ngân + 4%/năm – 0,68%/tháng x 12 tháng) x số ngày ưu đãi thực tế/360.

Thời gian áp dụng: Từ 04/11/2014 đến khi giải ngân hết 2.000 tỷ đồng hạn mức của gói ưu đãi hoặc đến khi có thông báo khác.

Khoản vay áp dụng: các khoản vay từ 300 triệu đồng trong thời gian từ 5 năm trở lên.

Đối tượng áp dụng:
– Khách hàng cá nhân/hộ gia đình/ doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô.
– Khách hàng cá nhân vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm.

Liên hệ ngay:   https://vib.com.vn/lending/68.html?ref=facebook